-[REGLEMENT CARPUSH 2010]-

  1. Uitgaande van een standaard auto
  2. Chauffeurs mogen niet onder invloed van alcohol zijn
  3. Motor vermogen auto max. 2 ltr
  4. De auto mag alleen maar 2 wiel aangedreven zijn voor of achter naar keuze
  5. De banden mogen niet buiten de carrosserie komen
  6. Autogordel verplicht 3 punts of meer
  7. Max. 1 persoon in auto
  8. Helm verplicht
  9. Auto moet glas en spiegel vrij zijn,en er mogen geen losse onderdelen in de auto liggen
  10. De voorruit moet vervangen zijn door gaas , max. 5x5 cm
  11. De auto radiateur moet voorzien zijn van water
  12. De voorkant mag beschermd worden met een beugel of balk , maar deze mag geen uitstekende delen bevatten (dus niet breder/langer als de auto), front auto moet vertikaal /haaks staan
  13. De auto mag verder geen harde uitstekende delen bevatten
  14. De auto’s mogen niet verzwaard worden
  15. Auto’s moeten voorzien zijn van een voetrem
  16. Max. tijdsduur per heat is 30 sec
  17. Bij inschrijving dient 10,00 euro inschrijfgeld te worden betaald
  18. 1e prijs is een fust pils
  19. Deelname is volledig voor eigen risico
  20. Inschrijving dient te gebeuren bij café – zaal ’t Veule
  21. Er is een maximum van 40 deelnemers . Organisatie beslist wanneer dit maximum is bereikt. Inschrijven is dan niet meer mogelijk
  22. De Carpush begint om 14.00 uur. Het rennerskwartier gaat om 12.00 open. Deelnemers dienen om 12.30 aanwezig te zijn met voertuig
  23. Om 12.30 begint de technische keuring van de voertuigen, indien het voertuig niet voldoet aan de gestelde eisen, mogen zij niet deelnemen
  24. In de tank mag zich maximaal 2 ltr. brandstof bevinden
  25. Het is verboden in het rennerskwartier met het voertuig te rijden
  26. Winnaar van de heat is het voertuig dat na30 sec. het verste over de midden lijn van de beton baan heeft afgelegd of het ander voertuig van de baan heeft afgeduwd
  27. Alle voertuigen moeten voorzien zijn van een duidelijke zichtbare naam
  28. Aan het eind van de middag dient ieder team zijn voertuig af te voeren
  29. Alle aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden
  30. In gevallen waarin het reglement niet voorziet,beslist de organisatie
  31. De voertuigen mogen geen handrem bezitten, deze moet verwijderd worden
  32. De auto’s starten beiden 75 cm van de middenstreep (dus deze grote is in totaal 1,5 mtr)